Ngành nghề đào tạo

Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 51 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 16:11 18/08/2023
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Thứ Sáu, 14:24 18/08/2023
Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Thứ Hai, 07:20 14/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 50 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:34 11/08/2023
Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2023

Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2023

Thứ Hai, 09:45 07/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 49 (Năm học 2022-2023)

Thứ Hai, 07:59 07/08/2023
Lễ công bố quyết định thành lập trường Cơ khí – Ô tô thuộc Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Lễ công bố quyết định thành lập trường Cơ khí – Ô tô thuộc Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thứ Bảy, 14:25 05/08/2023
Khoa Cơ khí làm việc với tập đoàn Parker và công ty cổ phần An Huy

Khoa Cơ khí làm việc với tập đoàn Parker và công ty cổ phần An Huy

Thứ Sáu, 14:12 28/07/2023
Sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội hào hứng với chương trình thăm quan học tập tại công ty Gentherm Việt Nam

Sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội hào hứng với chương trình thăm quan học tập tại công ty Gentherm Việt Nam

Thứ Tư, 10:03 19/07/2023
Khoa Cơ khí tổ chức chương trình thăm quan, học tập và bồi dưỡng hè năm 2023

Khoa Cơ khí tổ chức chương trình thăm quan, học tập và bồi dưỡng hè năm 2023

Thứ Hai, 07:49 10/07/2023

Video giới thiệu

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

1. NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ( Robot and Artificial Intelligence)

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

I. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

*GIỚI THIỆU:

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Sau đại học.

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí, có khả năng: Phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và các vấn đề liên quan; Sử dụng các công cụ nghiên cứu tiên tiến giải quyết những vấn đề then chốt trong lĩnh vực chuyên môn sâu; Dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Tự động hoá sản xuất...

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí đảm nhận công việc nghiên cứu viên tại các viện và trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật có liên quan khác; Chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ; Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuyên môn hẹp; Quản lý khoa học công nghệ tại các tổ chức nghiên cứu và đào tạo; Giảng viên trong các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học; Quản lý sản xuất và kinh doanh; Quản lý dự án sản xuất, khoa học công nghệ; Tư vấn, giám sát dự án...

* Chương trình dạy học

* Danh sách đề tài và Nhà khoa học hướng dẫn luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

*GIỚI THIỆU:

Đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học.

Sau khi đã kết thúc chương trình đào tạo, Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí, có kiến thức chuyên môn sâu về lí thuyết và phương pháp tiếp cận vấn đề; có năng lực thực hành và khả năng thích ứng trước sự phát triển của khoa học, của đời sống văn hóa - xã hội và kinh tế - chính trị của đất nước và khu vực; Đào tạo người học có trình độ cao về kỹ thuật cơ khí, có khả năng giải quyết những vẫn đề thực tiễn đặt ra phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ; Trang bị kiến thức nâng cao về: Thiết kế và công nghệ chế tạo cơ khí, cơ sở nâng cao trong thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cũng như đánh giá các hệ thống thiết bị cơ khí, các phương pháp đánh giá quá trình sản xuất cơ khí; Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học trong thiết kế, chế tạo và đánh giá sản phẩm cơ khí; Có khả năng tự nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí có thể đảm nhận công việc: Nghiên cứu, thiết kế công nghệ, phát triển sản phẩm tại các viện, trung tâm nghiên cứu; Quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và các dịch vụ kỹ thuật; Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các trường đào tạo nghề thuộc lĩnh vực cơ khí...

* Chương trình dạy học 2015: /media/29/uffile-upload-no-title29744.pdf

* Chương trình dạy học 2019:/media/29/uffile-upload-no-title29745.pdf

* Danh sách giảng viên và hướng nghiên cứu đề tài luận văn cao học ngành kỹ thuật cơ khí:/media/29/uffile-upload-no-title29594.pdf

2. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (Mechatronics Engineering)

*GIỚI THIỆU:

Đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ điện tử có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học.

Sau khi đã kết thúc chương trình đào tạo, Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ điện tử có kiến thức chuyên môn sâu về lí thuyết và phương pháp tiếp cận vấn đề; có năng lực thực hành và khả năng thích ứng trước sự phát triển của khoa học, đời sống văn hóa - xã hội và kinh tế - chính trị; có khả năng giải quyết những vẫn đề thực tiễn đặt ra phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ; Trang bị kiến thức nâng cao về: động lực học máy và robot, phương pháp điều khiển hiện đại, đo lường và xử lý tín hiệu, vi cơ điện tử, hệ thống nhúng...Thiết kế và phát triển các sản phẩm cơ điện tử; Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học trong thiết kế, chế tạo và đánh giá sản phẩm cơ điện tử; Có khả năng tự nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ điện tử có thể đảm nhận công việc: Nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm tại các viện, trung tâm nghiên cứu; Quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và các dịch vụ kỹ thuật; Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các trường đào tạo nghề thuộc lĩnh vực ...

* Chương trình dạy học: /media/29/uffile-upload-no-title29746.pdf

* Danh sách giảng viên và hướng nghiên cứu đề tài luận văn cao học ngành kỹ thuật cơ điện tử: /media/29/uffile-upload-no-title29941.pdf

III. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering Technology)

*GIỚI THIỆU:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo người học có trình độ chuyên môn vững, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn của công nghệ kỹ thuật cơ khí nhanh và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động chất lượng cao. Với kiến thức được trang bị trong Nhà trường, người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có năng lực tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới); thiết kế giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí; Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc; Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và đa quốc gia.

Vị trí việc làm: Đảm nhận công việc thiết kế, triển khai công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế; phòng công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, quản lý chất lượng tại các cơ sở sản xuất hoặc tại các đơn vị kinh doanh, dịch vụ về trang thiết bị cơ khí, làm việc trong các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.

* Chương trình dạy học 2016:/media/29/uffile-upload-no-title29791.pdf

* Chương trình dạy học 2017:/media/29/uffile-upload-no-title29753.pdf

* Chương trình dạy học 2018:/media/29/uffile-upload-no-title29789.pdf

* Chương trình dạy học 2019:/media/29/uffile-upload-no-title29862.pdf

* Chương trình dạy học 2020:/media/29/uffile-upload-no-title29784.pdf

* Chương trình dạy học 2021:/media/29/uffile-upload-no-title29848.pdf

* Danh sách giảng viên và hướng nghiên cứu đề tài tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật cơ khí: /media/29/uffile-upload-no-title29596.pdf

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (Mechatronics Engineering Technology)

*GIỚI THIỆU:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử đào tạo người học có trình độ chuyên môn vững, kiến thức khoa học tổng hợp, liên ngành của cơ khí chính xác, điện tử, điều khiển và tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm. Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn của Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử nhanh và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động chất lượng cao. Với kiến thức được trang bị trong Nhà trường, người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có năng lực tính toán thiết kế các sản phẩm cơ điện tử (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới); thiết kế giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí, cơ điện tử; Khai thác, vận hành các thiết bị cơ điện tử; Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và công việc; Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và đa quốc gia.

Vị trí việc làm: Đảm nhận công việc vận hành, khai thác, bảo trì, sửa chữa các dây chuyền, thiết bị cơ điện tử, tự động hóa; Đảm nhiệm các công việc thiết kế, phát triển sản phẩm cơ điện tử, tự động hóa; Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cơ điện tử, tự động hóa; Tổ chức và quản lý và chỉ đạo sản xuất tại các phân xưởng; Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trang thiết bị cơ điện tử, tự động hóa; Làm việc tại các viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo, tham gia các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

* Bản mô tả chương trình đào tạo 2018

* Bản mô tả chương trình đào tạo 2020

* Chương trình dạy học 2016: /media/29/uffile-upload-no-title29797.pdf

* Chương trình dạy học 2017: /media/29/uffile-upload-no-title29794.pdf

* Chương trình dạy học 2018:/media/29/uffile-upload-no-title29798.pdf

* Chương trình dạy học 2019:/media/29/uffile-upload-no-title29861.pdf

* Chương trình dạy học 2020:/media/29/uffile-upload-no-title29785.pdf

* Chương trình dạy học 2021:/media/29/uffile-upload-no-title29849.pdf

* Danh sách giảng viên và hướng nghiên cứu đề tài tốt nghiệp đại học ngành cơ điện tử: /media/29/uffile-upload-no-title29942.pdf

3. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KHUÔN MẪU ( Mold Engineering Technology)

*GIỚI THIỆU:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu đào tạo người học có trình độ chuyên môn vững: có kiến thức khoa học cơ bản để tiếp thu, vận dụng và phát triển tri thức trong lĩnh vực công nghệ khuôn mẫu; Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật Cơ khí nói chung và kiến thức ngành công nghệ khuôn mẫu nói riêng; Vận dụng kiến thức trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các hệ thống sản xuất khuôn mẫu; Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn của Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu nhanh và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động chất lượng cao. Với kiến thức được trang bị trong Nhà trường, người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có năng lực tính toán thiết kế các sản phẩm khuôn mẫu (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới); thiết kế giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí; Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc; Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và đa quốc gia.

Vị trí việc làm: Đảm nhận công việc thiết kế và gia công Khuôn mẫu; Thiết kế và gia công cơ khí chính xác; Chỉ đạo và quản lý sản xuất; Quản lý thiết bị; Dịch vụ kỹ thuật; Chuyển giao công nghệ; Làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.

* Chương trình dạy học 2020:/media/29/uffile-upload-no-title29787.pdf

* Chương trình dạy học 2021:/media/29/uffile-upload-no-title29850.pdf

* Danh sách các nhà khoa học và hướng nghiên cứu:

4. NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP ( Industrial system Engineeing)

*GIỚI THIỆU:

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đào tạo người học có trình độ chuyên môn vững; có khả năng giải quyết các vấn đề trong sản xuất và điều hành doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ một cách hệ thống. Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành nhanh và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động chất lượng cao. Với kiến thức được trang bị trong Nhà trường, người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Có khả năng dự báo nhu cầu dài hạn về sản phẩm và xác định nguồn lực với chi phí tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sản xuất; Giảm chi phí tồn kho; Giảm thiểu lãng phí; Giảm thiểu thời gian dừng máy và giảm thiểu chi phí bảo trì, sửa chữa máy móc; Tăng tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng nguồn lực, lập kế hoạch sản xuất hiệu quả; Cải tiến quy trình và cải thiện phương pháp làm việc; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc; Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và đa quốc gia.

Vị trí việc làm: Đảm nhận các công việc trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và dịch vụ. Có thể làm việc tại các nhà máy, viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện, siêu thị, cảng, kho vận… thuộc các lĩnh vực hàng không, y tế, cơ khí, dệt - may, hóa - mỹ phẩm, tài chính, vận tải, tham gia các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

* Chương trình dạy học 2019: /media/29/uffile-upload-no-title29863.pdf

* Chương trình dạy học 2020:/media/29/uffile-upload-no-title29788.pdf

* Chương trình dạy học 2021:/media/29/uffile-upload-no-title29851.pdf

* Danh sách các nhà khoa học và hướng nghiên cứu:

5. NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ( Robot and Artificial Intelligence)

*GIỚI THIỆU:

Chương trình đào tạo ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo đào tạo người học có trình độ chuyên môn vững; có khả năng giải quyết vấn đề về các lĩnh vực công nghệ điện tử trong robot và trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt hướng tới phần “thông minh” hay bộ não của robot; lập trình cho robot và các thiết bị hệ thống tự động sử dụng robot... Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành nhanh và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động chất lượng cao. Với kiến thức được trang bị trong Nhà trường, người học sau khi tốt nghiệp ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực Cơ điện tử; quản lý, điều hành hoạt động robot, cánh tay robot, robot di động, thị giác máy tính, máy học và trí tuệ nhân tạo; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc; Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và đa quốc gia.

Vị trí việc làm: Đảm nhận các công việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm tự động thông minh liên quan đến robot, điều khiển và tự động hóa, phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới; Vận hành, quản lý và chỉ đạo sản xuất các hệ thống tự động, bán tự động, Xử lý sự cố, bảo trì các dây chuyền, thiết bị máy móc tại các nhà máy, doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực cơ điện tử, tự động hóa, Robot và trí tuệ nhân tạo; Chuyên gia nghiên cứu tại các viện hàn lâm, phòng R&D của các Công ty và doanh nghiệp sử dụng các hệ thống thông minh, trí tuệ nhân tạo, tham gia các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

* Chương trình dạy học 2021:/media/29/uffile-upload-no-title29852.pdf

* Danh sách các nhà khoa học và hướng nghiên cứu: /media/29/uffile-upload-no-title29940.pdf