Tọa đàm trực tuyến "Sinh viên Cơ khí với nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp"

Hướng tới kỉ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022).Thiết thực hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạo động lực và lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho toàn thể sinh viên khoa Cơ khí

Xem thêm