Cán bộ & Giảng Viên

Cán bộ giảng viên

* Giảng viên:

Hiện nay, đội ngũ giảng viên Khoa Cơ khí gồm có giảng viên cơ hữu và hợp đồng mời giảng, trong đó 100% giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Trên 50% giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, các giảng viên trong Khoa có kiến thức chuyên môn vững, có phương pháp làm việc khoa học, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, viết báo, biên soạn giáo trình/tài liệu giảng dạy và thực hiện các đề tài, dự án...Ngoài nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giảng viên khoa luôn thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại cho các doanh nghiệp...

Cán bộ giảng viên

Biểu đồ trình độ giảng viên trong khoa

* Đội ngũ Cố vấn học tập:

STTHọ và tênLớp cố vấn học tậpGhi chú
1

Nguyễn Văn Thiện

ĐT: 0912503231

Email: thiennv2@gmail.com

ĐH CK1 đến CK6 - K8

ĐH CK CLC2 - K8

ĐH CK1 đến CK7 - K9

ĐH CK CLC1,2 -K9

ĐH CK1 đến CK7 - K10

ĐH CK CLC1 - K10

Cán bộ giảng viên
2

Hoàng Tiến Dũng

ĐT: 0904389594

Email: tiendunghaui@gmail.com

CĐ-ĐH CK1, 2 - K11

TC-ĐH CK1 - K11

CĐN - ĐH CK1 - K11

CĐ-ĐH CK1 đến CK4 - K12

TC-ĐH CK1 - K12

ĐH CNKTKM - K15

Cán bộ giảng viên
3

Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 0904176105

hung2009haui@gmail.com

CĐN-ĐH CK1 đến CK3 - K12

CĐ-ĐH CK1, CK2 - K14

CĐN-ĐH CK2, CK2- K14

ĐH CK1- K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
4

Phùng Xuân Sơn

ĐT: 0912548656

Email: phungxuanson@gmail.com

ĐH CK1 đến CK3 - K11

ĐH CK2, CK3 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
5

Nguyễn Tuấn Linh

ĐT: 0902079537

Email: tuanlinhck@gmail.com

ĐH CK4 đến CK7 - K11

ĐH CK4, CK5 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
6

Phạm Thị Minh Huệ

ĐT: 0971533463

Email: phamthiminhhue@haui.edu.vn

ĐH CK1 đến CK3 - K12* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
7

Nguyễn Văn Quảng

ĐT: 0964273783

Email: nguyenvanquang@haui.edu.vn

ĐH CK4 đến CK6 - K12

Cán bộ giảng viên
8

Nguyễn Văn Cảnh

ĐT: 0936636465

Email: nguyenvancanh@haui.edu.vn

ĐH CK7- K12

ĐH CK1, CK2 - K13

Cán bộ giảng viên
9

Nguyễn Trọng Mai

ĐT: 0979099869

Email: trongmai85@gmail.com

ĐH CK3 đến CK5 - K13* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
10

Nguyễn Thị Thu Hường

ĐT: 0916509849

Email: huongcn@gmail.com

ĐH CK6, CK7- K13

ĐH CK1 - K14

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
11

Nguyễn Hữu Phấn

ĐT: 0913122605

Email: nguyenhuuphan@haui.edu.vn

ĐH CK2 đến CK4- K14* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
12

Đỗ Đức Trung

ĐT: 0988488691

Email: doductrung@haui.edu.vn

ĐH CK5 đến CK7 - K14* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
13

Nguyễn Quốc Tuấn

ĐT: 0943049886

Email: tuancadd@gmail.com

ĐH KTHTCN1-K14

ĐH KTHTCN1- K15

CĐ CTM1 đến CTM3 - K16

CĐ CTM1, CTM2 K17

CĐ CTM1 - K18

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
14

Trần Thị Thu Thủy

ĐT: 0978551898

Email: thuthuybk42@gmail.com

ĐH CK6, CK7 - K15

CĐ CĐ1 đến CĐ5 - K16

CĐ CĐ1 đến CĐ3 -K17

CĐ CĐ1 đến CĐ3 - K18

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
15

Nguyễn Anh Tú

ĐT: 0904378033

Email: tuna@haui.edu.vn

ĐH CĐT1,2,3 - K8

ĐH CĐT1,2,3 - K9

ĐH CĐT1,2,3,4 - K10

CĐ CĐT1,2 - K15

CĐ CĐT1 đến CĐT 4 - K16

CĐ CĐT1 đến CĐT3 - K17

CĐ CĐT 1,2 - K18

Cán bộ giảng viên
16

Nguyễn Văn Trường

ĐT: 0918156929

Email: nguyenvantruong@haui.edu.vn

ĐH CĐT1,2,3 - K11

ĐH CĐT2,3 - K15

CĐ-ĐH CĐT1 - K11

CĐ-ĐH CĐT1,2,3 - K12

CĐ-ĐH CĐT1 - K13

CĐ-ĐH CĐT1 - K14

CĐ-ĐH CĐT1 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
17

Lê Ngọc Duy

ĐT: 0931678922

Email: lengocduy@haui.edu.vn

ĐH CĐT 1,2,3 - K12* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
18

Lưu Vũ Hải

ĐT: 0904855585

Email: luuvuhai@haui.edu.vn

ĐH CĐT 4- K12

ĐH CĐT 1,2 - K13

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
19

Bùi Thanh Lâm

ĐT: 0979726096

Email: buithanhlam@haui.edu.vn

ĐH CĐT3,4 - K13

ĐH CĐT1 - K14

ĐH CĐT4 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
20

Phan Đình Hiếu

ĐT: 0989356750

Email: phandinhhieucdt@gmail.com

ĐH CĐT 2,3,4 - K14* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC