Thông tin chung

KHOA CƠ KHÍ

KHOA CƠ KHÍ

Lịch sử thành lập và phát triển của khoa Cơ khí gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển của nhà Trường. Trải qua 122 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Cơ khí đã đào tạo và cung cấp cho xã hội nhiều Cán bộ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân có trình độ chuyên môn vững, có kỹ năng tốt đáp ứng được các yêu cầu của xã hội.

* Quá trình thành lập và phát triển:

- Ngày 10/08/1898 Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập, từ đó ngành Cơ khí ra đời.

- Trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều thay đổi, đến năm 2005 Khoa cơ khí trường Đại học công nghiệp Hà Nội được ổn định và phát triển.

+ Năm 1999: Khoa cơ khí trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội bắt đầu được thành lập.

+ Năm 2005: Khoa cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2033/QĐ-ĐHCN ngày 22/12/2005.

Hiện nay, Khoa cơ khí quản lý và đào tạo 01 ngành trình độ tiến sĩ, 02 ngành trình độ thạc sĩ, 04 ngành trình độ đại học.

Khoa đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường thực hiện 85 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 02 đề tài cấp nhà nước, 16 đề tài cấp bộ/tỉnh....Hướng dẫn sinh viên thực hiện 85 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trong đó có 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải thưởng sáng tạo trẻ. Cán bộ giảng viên trong khoa đã công bố trên 248 bài báo trong nước và quốc tế, từ năm 2010 đến nay khoa đã có trên 200 sáng cải tiến được nhà trường công nhận.

* Các thành tích đạt được:

- Nhiều thế hệ cán bộ giảng viên của khoa đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (01 Nhà giáo nhân dân, 08 Nhà giáo ưu tú).

- Hội thi giáo viên dạy giỏi: giáo viên trong khoa đã đạt 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì cấp toàn Quốc, 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì và nhiều giải khác cấp Thành phố...

- Hội thi tay nghề “vẽ và thiết kế trên máy tính” của học sinh-sinh viên:

STTNămNội dung/ Thành tíchGiải
1Năm 2004Quốc gia1 giải ba, 1 giải KK
2Năm 2006Quốc gia1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải KK
3Năm 2008ASEAN1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải KK
4Năm 2010ASEAN1 HCV, 1 HCĐ
Quốc gia2 giải nhất, 2 giải ba
5Năm 2012TP Hà Nội01 Giải nhất, 01 Giải nhì
Bộ công thương01 Giải nhất, 01 Giải nhì
6Năm 2014Bộ công thương2 Giải nhất
TP Hà Nội1 Giải nhất
Quốc gia2 Giải nhất
ASEAN01 HCV, 01 Chứng chỉ nghề
7Năm 2016Bộ công thương02 Giải nhất, 1 Giải ba cấp Quốc gia, 01 Giải nhất, 01 Giải nhỉ.
TP Hà Nội1 Giải nhất, 1 Giải ba
8Năm 2018TP Hà Nội1 Giải nhất, 1 Giải ba
Bộ công thương01 Giải nhất, 1 Giải nhì
Quốc gia03 Giải nhất
9Năm 2019Thế giới01 Chứng chỉ nghề xuất sắc
10Năm 2020TP Hà Nội1 Giải nhất, 01 Giải nhì
Quốc gia01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 01 Giải ba, 01 Giải KK

- Hội thi Olympic Cơ học toàn quốc sinh viên:

STTNămNội dung/ Thành tíchGiải
12009Toàn quốc01 Giải KK
22010Toàn quốc01 Giải ba, 01 Giải KK
32011Toàn quốc01 Giải KK
42012Toàn quốc01 Giải nhì, 01 Giải ba, Nhiều giải KK
52013Toàn quốc01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 01 Giải ba
62014Toàn quốc02 Giải nhất, 02 Giải nhì, 01 Giải ba và nhiều Giải KK
72015Toàn quốc01 Giải nhì, 07 Giải Ba, Nhiều giải KK
82016Toàn quốc01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 02 giải ba, Nhiều giải KK
92017Toàn quốc01 Giải nhì, 04 Giải ba, Nhiều giải KK
102018Toàn quốc01 Giải nhất cá nhân, 01 Giải nhất đồng đội, 01 Giải nhì, 05 Giải ba, Nhiều giải KK.
112019Toàn quốc03 Giải nhì, 06 Giải ba, 19 Giải KK. 01 Giải nhì toàn đoàn, 01 Giải ba toàn đoàn.

- Hoạt động thể thao:

+ Tham dự giải bóng chuyền nam cán bộ giáo viên và Học sinh-sinh viên: năm 2001, 2003 giải nhì, năm 2004, 2006, 2008 và 2009 giải nhất, năm 2011 giải nhì, năm 2012 giải nhất, năm 2013 giải nhất, năm 2017 giải nhì bóng chuyền nam và nhất bóng chuyền nữ, năm 2018 giải nhất bóng chuyền nam và nhì bóng chuyền nữ.

+ Tham dự giải bóng đá cán bộ giáo viên, học sinh-sinh viên: năm 2001, 2003, 2004 giải nhất bóng đá nam HS-SV, năm 2005, 2006 giải nhì bóng đa nam HS-SV, năm 2011 giải nhì bóng đá nữ HS-SV, giải nhì bóng đá nam CBGV, năm 2014 giải nhất bóng đá nam CBGV, năm 2018 đạt cúp giải bóng đá nam ngành cơ khí 4 trường đại học khu vực Hà Nội.

- Hội diễn văn nghệ: năm 2001 giải ba toàn đoàn, năm 2005, 2006, 2009 giải nhì toàn đoàn và liên tục đạt các giải nhất, nhì đồng ca, tốp ca, đơn ca của cán bộ giáo viên trong các hội diễn văn nghệ quần chúng.

* Những phần thưởng cao quý:

+ 01 Huân chương lao động hạng ba,

+ 01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ,

+ Nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành...

* Định hướng phát triển của đơn vị:

- Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng tốt.

- Áp dụng nhiều phần mềm, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

- Đẩy mạnh liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế;

- Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

- Xây dựng và đăng kí kiểm định chương trình đào tạo đại học theo chuẩn quốc gia và ABET.

Luôn cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.