Thông tin chung

KHOA CƠ KHÍ

KHOA CƠ KHÍ

KHOA CƠ KHÍ

* Lịch sử thành lập và phát triển:

KHOA CƠ KHÍ

* Cấp trình độ và ngành đào tạo:

- Tiến sĩ: Kỹ thuật Cơ khí

- Thạc sĩ:

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Cơ điện tử

- Đại học:

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Robot và trí tuệ nhân tạo

Thiết kế Cơ khí và kiểu dáng Công nghiệp

KHOA CƠ KHÍ

BIểu đồ phát triển các ngành đào tạo

* Các thành tích đạt được:

+ Khoa học công nghệ:

KHOA CƠ KHÍ

Biểu đồ đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ/Tỉnh, cấp Thành phố, cấp trường đã thực hiện

KHOA CƠ KHÍ

Biểu đồ Bài báo Quốc tế, trong nước đã thực hiện

KHOA CƠ KHÍ

Biểu đồ Bài báo Quốc tế, Q1, Q2, Q3, Q4 đã thực hiện

+ Thành tích sinh viên:

KHOA CƠ KHÍ

Biều đồ kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên

KHOA CƠ KHÍ

Biểu đồ kết quả thi tay nghề

- Hội thi Olympic Cơ học toàn quốc sinh viên:

KHOA CƠ KHÍ

Biểu đồ kết quả thi Olympic Cơ học toàn quốc

KHOA CƠ KHÍ

Biểu đồ kết quả thi Olympic Cơ học cấp trường

+ Thành tích văn hóa, thể thao:

KHOA CƠ KHÍ

Biểu đồ kết quả văn hóa, thể thao

* Những phần thưởng cao quý:

- 01 Huân chương lao động hạng ba;

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- 05 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công Thương;

- 01 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- 04 Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam;

- Nhiều Giấy khen của các Sở/Ngành và BCH Đảng bộ Trường ĐHCNHN;

- Nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Huân chương lao động hạng nhì, ba, được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và các Bộ/Ngành…

* Chiến lược phát triển đơn vị:

* Sứ mạng

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu ứng dụng sáng tạo; Chuyển giao tri thức, Công nghệ lĩnh vực Cơ khí, Cơ điện tử và Hệ thống Công nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp, phục vụ đất nước và hội nhập quốc tế.

* Tầm nhìn

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành Trường Đại học trực thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội, đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ các lĩnh vực Cơ khí, Cơ điện tử, Hệ thống Công nghiệp; đạt chuẩn quốc gia, một số lĩnh vực đạt chuẩn quốc tế.

* Triết lý giáo dục:

Giáo dục toàn diện, vì sự phát triển bền vững và hội nhập.

KHOA CƠ KHÍ