Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Hiện nay, Khoa có hơn 20 phòng thực hành/thí nghiệm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: phòng thực hành CAD/CAM-CNC, phòng thực hành đo lường chính xác, phòng thực hành máy tính, phòng thực hành cơ điện tử, phòng thực hành Rô bốt công nghiệp, phòng thí nghiệm nguyên lý cắt, phòng thí nghiệm máy cắt, phòng thí nghiệm công nghệ, phòng thí nghiệm vật liệu, phòng thí nghiệm sức bền vật liệu, phòng thí nghiệm nguyên lý – chi tiết máy, phòng thí nghiệm CNC, phòng thực hành Thủy Lực - Khí nén, phòng Thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh, phòng thí nghiệm rung động, phòng thí nghiệm công nghệ phủ nano, phòng thí nghiệm MPS, Phòng thí nghiệm CNC 5 trục…Hàng năm, khoa có kế hoạch đầu tư bổ sung các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại dần đáp ứng các yêu cầu của các phòng thí nghiệm trọng điểm...

1. Phòng thí nghiệm CNC 5 trục

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí2. Phòng thí nghiệm Máy cắt

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí3. Phòng thí nghiệm Nguyên lý cắt

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí4. Phòng thí nghiệm PVD

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí5. Phòng thí nghiệm Vật liệu học

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí6. Phòng thực hành Dung sai và kỹ thuật đo

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí7. Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí8. Phòng thí nghiệm Nguyên lý - Chi tiết máy

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí9. Phòng thí nghiệm Tự động hóa

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí

10. Phòng Cảm biến và hệ thống đo

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí11. Phòng thí nghiệm Cơ điện tử

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí12. Phòng thí nghiệm Robot Công Nghiệp

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí13. Phòng Hệ thống thủy lực - khí nén

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí

14. Phòng thí nghiệm Công nghệ chế tạo máy

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí

15. Phòng thí nghiệm Bộ điều khiển CNC

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí16. Phòng thí nghiệm Thiết kế ngược - Tạo mẫu nhanh

Giới thiệu các phòng thí nghiệm của Khoa Cơ khí