Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Thiện.

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa.

- Phụ trách công tác hành chính, truyền thông.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ môn Cơ - Sức Bền, Tổ HC-KT

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ.

ĐC: P302-A10

Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 350.

Email: thiendhcn2@gmail.com hoặc nguyenvanthien@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Phùng Xuân Sơn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng: ISO, công tác 5S, Kiểm định chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy....

- Phụ trách công tác nề nếp

- Phụ trách công tác Sinh viên.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ môn Thiết bị, Bộ môn HH-VKT

- Sinh hoạt tại bộ môn Thiết bị.

ĐC: P309-A10

Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 352.

Email: phungxuanson@gmail.com hoặc phungxuanson@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Anh Tú

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác đào tạo.

- Phụ trách công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ môn Cơ điện tử.

- Sinh hoạt tại bộ môn Cơ điện tử.

ĐC: P305-A10

Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 7231

Email: tuna@haui.edu.vn hoặc nguyenanhtu@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Tiến Dũng

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ, biên soạn giáo trình.

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp.

- Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ và thể thao

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Trực tiếp phụ trách: Bộ môn Công nghệ.

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ.

ĐC: P308 - A10

Điện thoại: 0243.7655121. Số nội bộ:

Email: tiendunghaui@gmail.com hoặc tiendung@haui.edu.vn

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2020-2023

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Nguyễn Anh Tú

Phó Bí thư

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Hoàng Tiến Dũng

Chi ủy viên

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Ghi chú

1

Trần Thị Thu Thủy

Chủ tịch

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Lưu Vũ Hải

Phó Chủ tịch

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2019-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ ĐTN

Ghi chú

1

Nguyễn Mai Anh

Bí thư LCĐ khoa

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Phạm Tiến Hùng

Phó Bí thư LCĐ khoa

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BỘ MÔN:

STT

Bộ môn

Trưởng / Phó Trưởng bộ môn

Ghi chú

1

Hình họa-VKT

Giảng dạy các học phần:

Vẽ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật chuyên ngành

Trưởng bộ môn:

PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ

ĐT: 0983915489

Email: huespkt@gmail.com

phamthiminhhue@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Cơ-Sức bền

Giảng dạy các học phần:

Nhập môn kỹ thuật

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết máy

Sức bền vật liệu

Lý thuyết cơ cấu

Đồ án chi tiết máy

Phương pháp phần tử hữu hạn ....

Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Tuấn Linh

ĐT: 0902079537

Email: tuanlinhck@gmail.com

nguyentuanlinh@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng bộ môn:

ThS.Trần Thị Thu Thủy

ĐT: 0978551898

Email: thuthuybk42@gmail.com

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Thiết bị&DCCN

Giảng dạy các học phần:

Nguyên lý cắt

Máy công cụ

Vật liệu học

Dung sai và kỹ thuật đo

CAD

An toàn lao động và môi trường công nghiệp

Thiết kế máy công cụ

Thiết kế dụng cụ cắt

Máy tự động

Kỹ thuật hệ thống....

Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

ĐT: 0943049886

Email: tuancadd@gmail.com

nguyenquoctuan@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng bộ môn:

TS. Thái Văn Trọng

ĐT: 0912881952

Email: trongdhcn@gmail.com

trongtv@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

4

Công nghệ chế tạo máy

Giảng dạy các học phần:

Công nghệ chế tạo máy 1, 2

Công nghệ CNC

CAD/CAM

Thực hành CNC

Tự động hóa quá trình sản xuất

Đồ gá

Đồ án môn học Công nghệ CTM

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế khuôn

Đồ án thiết kế khuôn....

Trưởng bộ môn:

PGS.TS Hoàng Tiến Dũng

ĐT: 0904389594

Email:tiendunghaui@gmail.com

tiendung@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 0904176105

Email:hung2009haui@gmail.com

nguyenviethung@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

5

Cơ điện tử

Giảng dạy các học phần:

Cơ sở hệ thống tự động

Cảm biến và hệ thống đo

Cơ cấu chấp hành và điều khiển

Hệ thống tự động thủy khí

Kỹ thuật Robot

Thiết kế và phát triển sản phẩm .....

Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Văn Trường

ĐT: 0918156929

Email: qvtruongcdt@gmail.com

nguyenvantruong@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* CỐ VẤN HỌC TẬP:

STTHọ và tênLớp cố vấn học tậpGhi chú
1

Nguyễn Văn Thiện

ĐT: 0912503231

Email: thiennv2@gmail.com

ĐH CK1 đến CK6 - K8

ĐH CK CLC2 - K8

ĐH CK1 đến CK7 - K9

ĐH CK CLC1,2 -K9

ĐH CK1 đến CK7 - K10

ĐH CK CLC1 - K10

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
2

Hoàng Tiến Dũng

ĐT: 0904389594

Email: tiendunghaui@gmail.com

CĐ-ĐH CK1, 2 - K11

TC-ĐH CK1 - K11

CĐN - ĐH CK1 - K11

CĐ-ĐH CK1 đến CK4 - K12

TC-ĐH CK1 - K12

ĐH CNKTKM - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
3

Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 0904176105

hung2009haui@gmail.com

CĐN-ĐH CK1 đến CK3 - K12

CĐ-ĐH CK1, CK2 - K14

CĐN-ĐH CK2, CK2- K14

ĐH CK1- K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
4

Phùng Xuân Sơn

ĐT: 0912548656

Email: phungxuanson@gmail.com

ĐH CK1 đến CK3 - K11

ĐH CK2, CK3 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
5

Nguyễn Tuấn Linh

ĐT: 0902079537

Email: tuanlinhck@gmail.com

ĐH CK4 đến CK7 - K11

ĐH CK4, CK5 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
6

Phạm Thị Minh Huệ

ĐT: 0971533463

Email: phamthiminhhue@haui.edu.vn

ĐH CK1 đến CK3 - K12* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
7

Thái Văn Trọng

ĐT: 0912881952

Email: trongdhcn@gmail.com

ĐH CK4 đến CK6 - K12

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
8

Nguyễn Như Tùng

ĐT: 0988480490

Email: tungnn@haui.edu.vn

ĐH CK7- K12

ĐH CK1, CK2 - K13

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
9

Nguyễn Trọng Mai

ĐT: 0979099869

Email: trongmai85@gmail.com

ĐH CK3 đến CK5 - K13* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
10

Nguyễn Thị Thu Hường

ĐT: 0916509849

Email: huongcn@gmail.com

ĐH CK6, CK7- K13

ĐH CK1 - K14

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
11

Nguyễn Hữu Phấn

ĐT: 0913122605

Email: nguyenhuuphan@haui.edu.vn

ĐH CK2 đến CK4- K14* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
12

Đỗ Đức Trung

ĐT: 0988488691

Email: doductrung@haui.edu.vn

ĐH CK5 đến CK7 - K14* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
13

Nguyễn Quốc Tuấn

ĐT: 0943049886

Email: tuancadd@gmail.com

ĐH KTHTCN1-K14

ĐH KTHTCN1- K15

CĐ CTM1 đến CTM3 - K16

CĐ CTM1, CTM2 K17

CĐ CTM1 - K18

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
14

Trần Thị Thu Thủy

ĐT: 0978551898

Email: thuthuybk42@gmail.com

ĐH CK6, CK7 - K15

CĐ CĐ1 đến CĐ5 - K16

CĐ CĐ1 đến CĐ3 -K17

CĐ CĐ1 đến CĐ3 - K18

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
15

Nguyễn Anh Tú

ĐT: 0904378033

Email: tuna@haui.edu.vn

ĐH CĐT1,2,3 - K8

ĐH CĐT1,2,3 - K9

ĐH CĐT1,2,3,4 - K10

CĐ CĐT1,2 - K15

CĐ CĐT1 đến CĐT 4 - K16

CĐ CĐT1 đến CĐT3 - K17

CĐ CĐT 1,2 - K18

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
16

Nguyễn Văn Trường

ĐT: 0918156929

Email: nguyenvantruong@haui.edu.vn

ĐH CĐT1,2,3 - K11

ĐH CĐT2,3 - K15

CĐ-ĐH CĐT1 - K11

CĐ-ĐH CĐT1,2,3 - K12

CĐ-ĐH CĐT1 - K13

CĐ-ĐH CĐT1 - K14

CĐ-ĐH CĐT1 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
17

Lê Ngọc Duy

ĐT: 0979317151

Email: lengocduy@haui.edu.vn

ĐH CĐT 1,2,3 - K12* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
18

Lưu Vũ Hải

ĐT: 0904855585

Email: luuvuhai@haui.edu.vn

ĐH CĐT 4- K12

ĐH CĐT 1,2 - K13

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
19

Bùi Thanh Lâm

ĐT: 0979726096

Email: buithanhlam@haui.edu.vn

ĐH CĐT3,4 - K13

ĐH CĐT1 - K14

ĐH CĐT4 - K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
20

Phan Đình Hiếu

ĐT: 0989356750

Email: phandinhhieucdt@gmail.com

ĐH CĐT 2,3,4 - K14* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG:

STTHọ và tênNội dung công việcGhi chú
1

Nguyễn Đức Cường

ĐT: 0904006802

- Cập nhật điểm

- Hồ sơ xét học tiếp

- Hồ sơ xét tốt nghiệp

- Hồ sơ bảo lưu

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
2

Dương Thị Thanh Thùy

ĐT: 0976567557

- Chủ nhiệm các lớp đại

học ngành Cơ khí.

- Hồ sơ CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
3

Nông Thị Thanh Nga

ĐT: 0984313628

- Chủ nhiệm các lớp đại

học ngành cơ điện tử

- Giải quyết các TT liên

quan tài chính CBVC...

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
4

Hoàng Thị Thu

ĐT: 0963863775

- Chủ nhiệm các lớp liên

Thông, Đại học ngành

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu,

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

- Hồ sơ nề nếp CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC