Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phụ trách Khoa: PGS.TS Hoàng Tiến Dũng

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

a. Các nhiệm vụ được phân công gồm:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại; Hành chính, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; Đề xuất tổ chức, nhân sự; Đề xuất đầu tư thiết bị, tài sản; Đề xuất thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ;

- Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ;

- Phụ trách công tác gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm;

- Phụ trách công tác biên soạn và phát hành giáo trình/tài liệu tham khảo;

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp;

- Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ và thể thao;

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa; Xây dựng và phát triển thương hiệu;

- Xây dựng chương trình đào tạo, đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo;

- Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu Trưởng.

b. Phụ trách Bộ môn Công nghệ Cơ khí; Tổ Hành chính.

c. Sinh hoạt tại Bộ môn Công nghệ Cơ khí.

ĐC: P302 - A10

Điện thoại: 0243.7655121. Số nội bộ:

Email: tiendunghaui@gmail.com hoặc tiendung@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Phùng Xuân Sơn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

a. Các nhiệm vụ được phân công gồm:

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng;

- Phụ trách công tác nền nếp, kiểm tra, dự giờ, đổi mới phương pháp;

- Phụ trách công tác sinh viên;

- Phụ trách công tác khảo sát, điều tra, thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan;

- Phụ trách công tác phòng chống lụt bão, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, công tác 5S;

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

b. Phụ trách các Bộ môn: Hệ thống Công nghiệp, Cơ sở ngành.

c. Sinh hoạt tại Bộ môn Hệ thống Công nghiệp.

ĐC: P309-A10

Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 352.

Email: phungxuanson@gmail.com hoặc phungxuanson@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Anh Tú

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

a. Các nhiệm vụ được phân công gồm:

- Phụ trách công tác đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Phụ trách công tác biên soạn chương trình chi tiết, đánh giá, cải tiến học phần;

- Phụ trách công tác thực hành/thí nghiệm, thực tập;

- Phụ trách công tác khảo thí;

- Phụ trách công tác quản lý tài sản, khai thác, sử dụng và bảo trì/hiệu chuẩn thiết bị/dụng cụ;

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

b. Phụ trách Bộ môn Cơ điện tử.

c. Sinh hoạt tại Bộ môn Cơ điện tử.

ĐC: P305-A10

Điện thoại: 024.37655121. Số nội bộ 7231

Email: tuna@haui.edu.vn hoặc nguyenanhtu@haui.edu.vn

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2020-2023

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

Hoàng Tiến Dũng

Bí thư

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Nguyễn Anh Tú

Phó Bí thư

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Ghi chú

1

Trần Thị Thu Thủy

Chủ tịch

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Lưu Vũ Hải

Phó Chủ tịch

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2019-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ ĐTN

Ghi chú

1

Phạm Tiến Hùng

Bí thư LCĐ khoa

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2Trần Ngọc TiếnPhó Bí thư LCĐ khoaCƠ CẤU TỔ CHỨC
3Trần Thanh TùngPhó Bí thư LCĐ khoaCƠ CẤU TỔ CHỨC

* BỘ MÔN:

STT

Bộ môn/ Trung tâm

Trưởng / Phó Trưởng bộ môn

Ghi chú

1

Cơ sở ngành

Giảng dạy các học phần:

Nhập môn kỹ thuật

Cơ học kỹ thuật

Chi tiết máy

Sức bền vật liệu

Lý thuyết cơ cấu

Đồ án chi tiết máy

Phương pháp phần tử hữu hạn ....

Trưởng bộ môn:

PGS.TS Nguyễn Tuấn Linh

ĐT: 0902079537

Email: tuanlinhck@gmail.com

nguyentuanlinh@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng bộ môn:

ThS.Trần Thị Thu Thủy

ĐT: 0978551898

Email: thuthuybk42@gmail.com

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Hệ thống Công nghiệp

Giảng dạy các học phần:

Nguyên lý cắt

Máy công cụ

Vật liệu học

Dung sai và kỹ thuật đo

CAD

An toàn lao động và môi trường công nghiệp

Thiết kế máy công cụ

Thiết kế dụng cụ cắt

Máy tự động

Kỹ thuật hệ thống....

Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

ĐT: 0943049886

Email: tuancadd@gmail.com

nguyenquoctuan@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng bộ môn:

PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ

ĐT: 0983915489

Email: huespkt@gmail.com

phamthiminhhue@haui.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

3

Công nghệ Cơ khí

Giảng dạy các học phần:

Công nghệ chế tạo máy 1, 2

Công nghệ CNC

CAD/CAM

Thực hành CNC

Tự động hóa quá trình sản xuất

Đồ gá

Đồ án môn học Công nghệ CTM

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế khuôn

Đồ án thiết kế khuôn....

Trưởng bộ môn:

PGS.TS Hoàng Tiến Dũng

ĐT: 0904389594

Email:tiendunghaui@gmail.com

tiendung@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Trọng Mai

ĐT: 0979099869

Email: trongmai85@gmail.com

CƠ CẤU TỔ CHỨC

4

Cơ điện tử

Giảng dạy các học phần:

Cơ sở hệ thống tự động

Cảm biến và hệ thống đo

Cơ cấu chấp hành và điều khiển

Hệ thống tự động thủy khí

Kỹ thuật Robot

Thiết kế và phát triển sản phẩm .....

Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Văn Trường

ĐT: 0918156929

Email: qvtruongcdt@gmail.com

nguyenvantruong@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng bộ môn:

TS. Phan Đình Hiếu

ĐT: 0989356750

Email: phandinhhieucdt@gmail.com

CƠ CẤU TỔ CHỨC
5Trung tâm Thực nghiệm và Đo lường chính xác

Giám đốc Trung tâm:

TS. Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 0904176105

Email:hung2009haui@gmail.com

nguyenviethung@haui.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC
6Trung tâm Nghiên cứu Nhà máy Thông minh

Giám đốc Trung tâm:

TS. Trịnh Văn Long

ĐT: 0936449928

Email: longtv@haui.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG:

STTHọ và tênNội dung công việcGhi chú
1

Dương Thị Thanh Thùy

SĐT: 0976567557

Email: duongthanhthuyhaui@gmail.com

- Thực hiện các nhiệm vụ của chuyên viên văn phòng

- Thực hiện các nhiệm vụ về học vụ

- Hồ sơ CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

CƠ CẤU TỔ CHỨC
2

Nguyễn Đức Cường

ĐT: 0904006802

Email: cuongnd1981@gmail.com

- Cố vấn học tập các lớp Đại học ngành Cơ khí K13, K14, K15;

Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu,

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

CƠ CẤU TỔ CHỨC
3

Nông Thị Thanh Nga

ĐT: 0984313628

Email: ngantthaui@gmail.com

- Cố vấn học tập các lớp đại học ngành cơ điện tử,

Robot và trí tuệ nhân tạo.

- Giải quyết các TT liên

quan tài chính CBVC...

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
4

Hoàng Thị Thu

ĐT: 0963863775

Email: hoangthu12qm@gmail.com

- Cố vấn học tập các lớp Liên thông, Đại học ngành Cơ khí K16

- Hồ sơ nề nếp CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC