Thông báo tuyển dụng của công ty COOPTALIS

Công ty Cooptalis là doanh nghiệp Pháp có chức năng tuyển dụng người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo giấy phép số RCS-753670306 do Tòa án thương mại Pháp cấp.

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng ELMICH

Công ty TNHH Sản xuất đồ gia dụng ELMICH mở rộng đầu tư ra nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó gia dụng vẫn là thế mạnh và lĩnh vực cốt lõi của công ty.

Xem thêm