Giới thiệu các phòng thực hành/ thí nghiệm của Khoa Cơ khí

Hiện nay, Khoa có hơn 20 phòng thực hành/thí nghiệm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: phòng thực hành CAD/CAM-CNC, phòng thực hành đo lường chính xác, phòng thực hành máy tính, phòng thực hành cơ điện tử, phòng thực hành Rô bốt công nghiệp, phòng thí nghiệm nguyên lý cắt, phòng thí nghiệm máy cắt, phòng thí nghiệm công nghệ, phòng thí nghiệm vật liệu, phòng thí nghiệm sức bền vật liệu, phòng thí nghiệm nguyên lý – chi tiết máy, phòng thí nghiệm CNC, phòng thực hành Thủy Lực - Khí nén, phòng Thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh, phòng thí nghiệm rung động, phòng thí nghiệm công nghệ phủ nano, phòng thí nghiệm MPS, Phòng thí nghiệm CNC 5 trục…Hàng năm, khoa có kế hoạch đầu tư bổ sung các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại dần đáp ứng các yêu cầu của các phòng thí nghiệm trọng điểm...

Xem thêm