Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 9 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Sáng ngày 10/12/2021, Trung tâm Sau Đại học phối hợp với khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9 đợt 2 cho 02 học viên chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có: TS. Nguyễn Văn Thiện - Trưởng Khoa Cơ khí, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Hoàng Tiến Dũng - Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Ủy viên; TS. Nguyễn Việt Hùng- Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và đo lường chính xác, Thư ký; PGS.TS Trần Ngọc Hiền - Trường Đại học Giao thông vận tải, Ủy viên và TS. Đoàn Tất Khoa- Học viên Kỹ thuật Quân sự, ủy viên.

Tại buổi bảo vệ luận văn, 02 học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá đã đưa ra những nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung, hình thức cho các luận văn; đặt nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa 9 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Học viên Đỗ Đức Việt bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Kết quả đánh giá các luận văn đều trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa 9 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Thành viên Hội đồng đánh giá luận văn nhận xét, phản biện, góp ý cho đề tài

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9 đợt 2 đã kết thúc thành công, tốt đẹp. Nổi bật trong số các luận văn được Hội đồng đánh giá cao là đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số ép nhựa đến độ bóng, độ bền kéo của sản phẩm nhựa" của học viên Lê Nho Sơn đạt điểm bảo vệ 8,8.

Bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa 9 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khíHọc viên Lê Nho Sơn bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ khóa 9 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khíBảo vệ luận văn thạc sỹ khoa 9 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Hội đồng chúc mừng 02 học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ

  • Thứ Sáu, 13:15 10/12/2021

Tags: