Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Trọng Mai

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29773.pdf

  • Thứ Ba, 14:29 20/04/2021

Tags: