Thông báo tuyển sinh ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo năm 2021

Robot và Trí tuệ nhân tạo là ngành học đào tạo về các lĩnh vực công nghệ điện tử trong robot và trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt hướng tới phần “thông minh” hay bộ não của robot; lập trình cho robot và các thiết bị hệ thống tự động sử dụng robot...

Chi tiết: https://tuyensinh.haui.edu.vn/.../605ab578deaa673988fdc4db

  • Thứ Năm, 08:24 25/03/2021

Tags: