Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau: /media/29/uffile-upload-no-title29737.pdf và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 như sau: /media/29/uffile-upload-no-title29738.pdf

  • Thứ Hai, 14:43 18/01/2021

Tags: