Tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu biểu trưng (Logo) khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí với chiều dài 123 năm phát triển cùng lịch sự Nhà trường, đã ngày càng khẳng định được vị thế, chất lượng đào tạo với xã hội. Trong thời kỳ trước đây, khoa đã có mẫu biểu trưng thể hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua cùng với sự phát triển vượt bậc của nhà trường, khoa ngày càng lớn mạnh và được tách thành nhiều đơn vị với phân công nhiệm vụ, chuyên môn khác nhau, nêu mẫu logo cũ không còn hợp lý. Vì vậy, Nhân kỷ nhiệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên chi đoàn khoa phối hợp với công đoàn tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu biểu trưng (Logo) khoa Cơ khí" chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29741.pdf

Tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu biểu trưng ( Logo) khoa Cơ khí

  • Thứ Hai, 13:20 01/03/2021

Tags: