Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần Tay máy Việt Nam

Công ty cổ phần Tay máy Việt Nam chuyên sản xuất và lắp đặt các sản phẩm tay nâng trợ lực đang có nhu cầu tuyển dụng như sau, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29856.pdf

  • Thứ Sáu, 13:20 26/11/2021

Tags: