Thông báo tuyển dụng công ty TNHH Hanwhan Aero Engines

Công ty TNHH Hanwhan Aero Engines tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư chất lượng, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29841.pdf,

  • Thứ Sáu, 08:21 12/11/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 19 ( Năm học 2021-2022)

Thứ Bảy, 09:56 15/01/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 18 ( Năm học 2021-2022)

Thứ Bảy, 10:01 08/01/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 17 ( Năm học 2021-2022)

Thứ Sáu, 16:28 31/12/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 16 (Năm học 2021-2022)

Thứ Sáu, 16:04 24/12/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 15 (Năm học 2021-2022)

Thứ Sáu, 16:18 17/12/2021

Các bài đã đăng

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH ETS VINA

Thứ Tư, 14:35 15/12/2021

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH dụng cụ công nghiệp HTV

Thứ Sáu, 15:14 26/11/2021

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần Tay máy Việt Nam

Thứ Sáu, 13:20 26/11/2021

Thông báo tuyển dụng công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Thứ Hai, 10:38 22/11/2021

Thông báo tuyển dụng của "Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Điện thoại Di động Samsung Việt Nam"

Thứ Tư, 15:39 17/11/2021

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Hyundai KEFICO Việt Nam

Thứ Tư, 15:27 03/11/2021

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Daizo Tec

Thứ Hai, 15:02 01/11/2021

Thông báo tuyển dụng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

Thứ Sáu, 16:19 29/10/2021

Thông báo tuyển dụng công ty cổ phần phương tiện điện thông minh SELEX

Thứ Sáu, 08:01 22/10/2021

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH dụng cụ công nghiệp HTV

Thứ Sáu, 13:37 15/10/2021

Video giới thiệu