Thông báo tuyển dụng công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đang có nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển công ty, chi tiết thông tin tuyển dụng trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29854.pdf

  • Thứ Hai, 10:38 22/11/2021

Tags: