Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Trung tâm đào tạo sau đại học - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội có nhu cầu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29829.pdf

  • Chủ Nhật, 17:08 10/10/2021

Tags: