Thông báo tuyển dụng kỹ sư lập trình và vận hành máy gia công CNC

Hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí sau: /media/29/uffile-upload-no-title29652.doc

  • Thứ Hai, 15:37 17/02/2020

Tags: