Thông báo tuyển dụng của công ty AZCOM

Công ty AZCOM là nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành công nghiệp chế tạo, đặc biệt là gia công khuôn mẫu và cơ khí chính xác, Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng như sau: /media/29/uffile-upload-no-title29651.pdf

  • Thứ Hai, 13:41 17/02/2020

Tags: