Thông báo tuyển dụng của Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVNPSC

Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVNPSC là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) được thành lập từ ngày 01/01/2019 với nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện trong và ngoài EVN. Hiện nay Trung tâm đang có nhu cầu tuyển dụng, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29702.pdf

  • Thứ Ba, 13:29 08/09/2020

Tags: