Thông báo tuyển dụng của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA)

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị công nghệ; là nhà Tổng thầu EPC ( Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp) hàng đầu của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia về điện và lọc hóa dầu trong thời gian sắp tới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với nội dung như sau, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29679.pdf

  • Thứ Năm, 15:33 28/05/2020

Tags: