Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH thương mại và cơ điện Vinmax

Công ty TNHH thương mại và cơ điện Vinmax có nhu cầu tuyển dụng như sau, chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH thương mại và cơ điện Vinmax

  • Thứ Năm, 14:14 02/06/2022

Tags: