Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH Cơ khí và tự động hóa công nghiệp

Công ty TNHH Cơ khí và tự động hóa công nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng như sau, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29920.pdf; /media/29/uffile-upload-no-title29921.pdf

  • Thứ Năm, 11:12 02/06/2022

Tags: