Thông báo tuyển dụng của công ty Cổ phần Selex Motors

Công ty CP Selex Motors nghiên cứu, phát triển phương tiện điện thông minh và các công nghệ mới để thúc đẩy Việt Nam và thế giới tiến tới một tương lai bền vững. Công ty tin rằng phương tiện điện(xe, máy bay, tàu ..) thông minh và năng lượng mặt trời là những giải pháp cốt lõi giúp con người giải quyết các thách thức về tồn tại do biến đổi khí hậu tạo ra. Công ty cũng tin tưởng rằng trong thế giới ngày mai phương tiện đi lại không đơn thuần phục vụ mục đích giao thông mà còn là những thiết bị thông minh tạo nên những giá trị chưa từng có. Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng như sau: /media/29/uffile-upload-no-title29730.pdf

  • Thứ Năm, 16:05 31/12/2020

Tags: