Thông báo tuyển dụng của công ty LG Display Hải Phòng

Công ty TNHH LG Display Hải Phòng là công ty sản xuất màn hình OLED hàng đầu thế giới. Nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, công ty cần tuyển dụng gấp 400 kỹ sư với thông tin như sau, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29724.pdf

  • Thứ Năm, 10:33 03/12/2020

Tags: