Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Cơ khí nhựa Bình Thuận

Công ty cổ phần Cơ khí nhựa Bình Thuận đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29611.pdf

  • Thứ Tư, 13:19 28/08/2019

Tags: