Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng ELMICH

Công ty TNHH Sản xuất đồ gia dụng ELMICH mở rộng đầu tư ra nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó gia dụng vẫn là thế mạnh và lĩnh vực cốt lõi của công ty.

Hiện nay công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng ELMICH có nhu cầu tuyển dụng như sau, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29605.pdf

  • Thứ Hai, 15:12 05/08/2019

Tags: