Tọa đàm trực tuyến "Sinh viên Cơ khí với nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp"

Hướng tới kỉ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022).Thiết thực hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạo động lực và lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho toàn thể sinh viên khoa Cơ khí

Xem thêm

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

Năm 2022 là năm thứ 12, Nhà Trường tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và năm nay là năm đầu tiên Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển và thi tuyển - Đây là điểm mới nhất trong tuyển sinh so với trước đây

Xem thêm