Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Kiên

Sáng ngày 27/05/2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp đơn vị cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Kiên với đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng" chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số 9.52.01.03, do PGS.TS Phạm Văn Đông và PGS.TS Trần Vệ Quốc làm hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị gồm 07 thành viên do PGS.TS Phạm Văn Bổng làm chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Huy Kiên trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS Nguyễn Huy Kiên.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Kiên

Chủ tịch Hội đồng- PGS.TS Phạm Văn Bổng phát biểu tại hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Kiên

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Nguyễn Huy Kiên

NCS Nguyễn Huy Kiên trình bày các nội dung chính: Nghiên cứu tổng quan về mài và mặt cong Acsimet, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp QHTN, tối ưu hóa, xây dựng hệ thống thực nghiệm mài hớt lưng mặt cong acsimet, thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đặc trưng của đá mài (G, Hđ) và chế độ cắt (Vđ, S) đến chất lượng bề mặt khi mài hớt lưng mặt cong Acsimet, nghiên cứu giải bài toán tối ưu đơn và đa mục tiêu nhằm lựa chọn đá mài và thông số chế độ cắt phù hợp đáp ứng yêu cầu về chất lượng bề mặt gia công khi mài mặt cong Acsimet.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Kiên

Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Kiên trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Chủ tịch Hội đồng đã điều hành đánh giá luận án, các thành viên Hội đồng đánh giá quá trình học tập, các kết quả nghiên cứu của Nghiên cứu sinh và đưa ra một số đóng góp, phản biện để làm rõ hơn một số kết quả nghiên cứu. Hội đồng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng của NCS Nguyễn Huy Kiên, đồng thời đưa ra một số yêu cầu cần chỉnh sửa, hoàn thiện luận án để đủ điều kiện đưa ra Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Kiên

Hội đồng luận án Tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Nguyễn Huy Kiên - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Hội đồng chấm luận án đánh giá cao ý nghĩa khoa học, độ tin cậy và những đóng góp mới của luận án, 7/7 phiếu đồng ý và đề nghị NCS Nguyễn Huy Kiên tiếp tục chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường.

  • Thứ Hai, 13:49 29/05/2023

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Sinh viên khoa Cơ khí với chiến dịch "An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam"

Thứ Hai, 14:42 27/11/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 51 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 16:11 18/08/2023
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Thứ Sáu, 14:24 18/08/2023
Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Thứ Hai, 07:20 14/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 50 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:34 11/08/2023

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Thứ Sáu, 14:24 18/08/2023
Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Thứ Hai, 07:20 14/08/2023
Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo biên dạng không tiếp xúc phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo”

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo biên dạng không tiếp xúc phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo”

Thứ Ba, 07:09 04/07/2023
Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học"

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học"

Thứ Ba, 10:51 13/06/2023
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Thứ Bảy, 11:46 10/06/2023
Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị: "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống bôi trơn tối thiểu tích hợp IoT ( IoT-MQLS) trên máy tiện CNC đáp ứng xu hướng sản xuất công nghiệp 4.0"

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị: "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống bôi trơn tối thiểu tích hợp IoT ( IoT-MQLS) trên máy tiện CNC đáp ứng xu hướng sản xuất công nghiệp 4.0"

Thứ Năm, 13:41 27/04/2023
NCS Lê Thế Hưng hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị

NCS Lê Thế Hưng hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị

Thứ Sáu, 15:09 21/04/2023
Hội thảo luận án tiến sĩ : "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng"

Hội thảo luận án tiến sĩ : "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng"

Thứ Tư, 14:38 01/03/2023
Xét chọn đề tài/đề án nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023 lĩnh vực Cơ khí - Ô tô - Công nghệ May

Xét chọn đề tài/đề án nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023 lĩnh vực Cơ khí - Ô tô - Công nghệ May

Thứ Sáu, 13:42 24/02/2023
Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2022

Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2022

Thứ Năm, 13:12 09/02/2023

Video giới thiệu