Hội thảo luận án tiến sĩ : "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng"

Chiều ngày 01/03/2023, Khoa Cơ khí phối hợp với Trung tâm đào tạo Sau đại học tổ chức hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng" của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Huy Kiên do PGS.TS Phạm Văn Đông - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và PGS.TS Trần Vệ Quốc làm hướng dẫn.

PGS.TS. Trần Đức Quý - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu mở đầu buổi làm việc đánh giá cao tầm quan trọng của việc hội thảo khoa học cho NCS, bày tỏ lòng cảm ơn đến các nhà khoa học trong và ngoài trường đã quan tâm đến dự buổi hội thảo và đóng góp các ý kiến quý báu cho NCS nói riêng và đào tạo sau đại học nói chung với nhà trường; Thầy giao nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo sau đại học, khoa Cơ khí và các phòng/Khoa/Trung tâm liên quan tiếp tục quan tâm để NCS hoàn thành về hàm lượng khoa học, về nội dung để bảo vệ luận án đúng tiến độ. Đặc biệt đối với NCS thầy đánh giá cao sự cố gắng và động viên NCS cố gắng và tin tưởng sẽ thành công.

Hội thảo luận án tiến sĩ : `Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng`

PGS.TS Trần Đức Quý - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì buổi Hội thảo

Tại hội thảo, NCS Nguyễn Huy Kiên đã trình bày các vấn đề chính của luận án gồm: Tổng quan về mặt cong có đường chuẩn Acsimet; Cơ sở lý thuyết quá trình mài hớt lưng bề mặt Acsimet; Nghiên cứu thực nghiệm mài mặt cong có đường chuẩn Acsimet; Đánh giá ảnh hưởng của đặc trưng đá mài, chế độ cắt đến chất lượng bề mặt và tối ưu một số thông số khi mài hớt lưng mặt cong có đường chuẩn Acsimet.

Hội thảo luận án tiến sĩ : `Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng`

NCS Nguyễn Huy Kiên trình bày những nội dung chính của luận án

Hội thảo luận án tiến sĩ : `Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng`

Toàn cảnh buổi Hội thảo luận án Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Huy Kiên - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

NCS Nguyễn Huy Kiên trình bày nội dung của luận án, đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án. Trả lời các câu hỏi làm rõ thêm những nội dung trao đổi của các thành viên trong buổi hội thảo. Hội thảo được nghe những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để làm nổi bật thêm về những đóng góp cũng như cần sửa chữa những nội dung còn hạn chế.

Hội thảo luận án tiến sĩ : `Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng đá và chế độ mài đến độ nhám và độ biến cứng bề mặt chi tiết khi mài hớt lưng`

GS.TS Trần Văn Địch - Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận xét, góp ý cho luận án tiến sĩ

  • Thứ Tư, 14:38 01/03/2023

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 51 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 16:11 18/08/2023
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Thứ Sáu, 14:24 18/08/2023
Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Thứ Hai, 07:20 14/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 50 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:34 11/08/2023
Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2023

Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2023

Thứ Hai, 09:45 07/08/2023

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Thứ Sáu, 14:24 18/08/2023
Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Thứ Hai, 07:20 14/08/2023
Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo biên dạng không tiếp xúc phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo”

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo biên dạng không tiếp xúc phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo”

Thứ Ba, 07:09 04/07/2023
Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học"

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học"

Thứ Ba, 10:51 13/06/2023
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Thứ Bảy, 11:46 10/06/2023
Xét chọn đề tài/đề án nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023 lĩnh vực Cơ khí - Ô tô - Công nghệ May

Xét chọn đề tài/đề án nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023 lĩnh vực Cơ khí - Ô tô - Công nghệ May

Thứ Sáu, 13:42 24/02/2023
Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2022

Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2022

Thứ Năm, 13:12 09/02/2023
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 2 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Thứ Tư, 13:21 14/12/2022
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 1 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 1 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Thứ Sáu, 14:44 02/12/2022
Hội nghị khoa học HaUI lần thứ VI - Phân ban Cơ khí

Hội nghị khoa học HaUI lần thứ VI - Phân ban Cơ khí

Thứ Sáu, 14:01 25/11/2022

Video giới thiệu