Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bôi trơn tối thiểu (MQL) và tối ưu hóa một số thông số công nghệ ứng dụng MQL khi phay CNC phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo"

Sáng ngày 15/07/2021, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bôi trơn tối thiểu (MQL) và tối ưu hóa một số thông số công nghệ ứng dụng MQL khi phay CNC phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo" do Th.S Nguyễn Văn Cảnh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị : "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống theo dõi và bám đối tượng trên Robot di động phục vụ Logistic sử dụng RGB-D Camera"

Chiều ngày 11/06/2021, Phòng KHCN kết hợp với khoa Cơ khí tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống theo dõi và bám đối tượng trên Robot di động phục vụ Logistic sử dụng RGB-D Camera" do TS. Nguyễn Anh Tú làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị tẩy rửa bề mặt thép uốn định hình bằng sóng siêu âm phục vụ cho xưởng sơn tĩnh điện"

Sáng ngày 28/04/2021, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị tẩy rửa bề mặt thép uốn định hình bằng sóng siêu âm phục vụ cho xưởng sơn tĩnh điện" do TS. Đỗ Đức Trung - Khoa Cơ khí làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường; "Nghiên cứu tối ưu hóa các kết cấu dạng tấm, khung, dầm nhằm giảm thiểu tác động của lực khi va chạm bằng phần mềm mô phỏng ABAQUS trong nghiên cứu và đào tạo"

Sáng ngày 28/04/2021, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề t ài NCKH cấp trường: 'Nghiên cứu tối ưu hóa các kết cấu dạng tấm, khung, dầm nhằm giảm thiểu tác động của lực khi va chạm bằng phần mềm mô phỏng ABAQUS trong nghiên cứu và đào tạo" do TS. Nguyễn Tuấn Linh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Hội thảo nghiên cứu khoa học khoa Cơ khí năm 2021

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm mục đích trình bày và thảo luận các vấn đề chuyên môn, đưa ra kết quả nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong khoa. Đây là một sự kiện để các giảng viên có thể trình bày và thảo luận về những nghiên cứu và vấn đề mang tính học thuật cao. Với sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp sát với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật sáng ngày 25/03/2021, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học năm 2021.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị: "Nghiên cứu tối ưu hóa các kết cấu dạng tấm, khung, dầm nhằm giảm thiểu tác động của lực khi va chạm bằng phần mềm mô phỏng Abaqus trong nghiên cứu và đào tạo "

Chiều ngày 18/03/2021, Khoa Cơ khí phối hợp với phòng KH&CN tổ chức nghiệm thu đề tài cấp đơn vị: "Nghiên cứu tối ưu hóa các kết cấu dạng tấm, khung, dầm nhằm giảm thiểu tác động của lực khi va chạm bằng phần mềm mô phỏng Abaqus trong nghiên cứu và đào tạo" do TS. Nguyễn Tuấn Linh làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề án cấp trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng biogas và năng lượng điện”

Sáng ngày 04/03/2021, Hội đồng Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường, đề án: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng biogas và năng lượng điện” do PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ - Khoa Cơ khí làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Hội thảo luận án tiến sĩ: " Nghiên cứu công nghệ phun phủ bằng hợp kim nền CROM, ứng dụng để phục hồi quạt công nghiệp làm việc trong điều kiện chịu mài mòn và nhiệt độ cao"

Sáng ngày 31/01/2021, TT Đào tạo Sau đại học đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Xuân Thao, tại phòng Hội thảo khoa Cơ khí, Tầng 3 nhà A10 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đề tài: "Nghiên cứu công nghệ phun phủ bằng hợp kim nền CROM, ứng dụng để phục hồi quạt công nghiệp làm việc trong điều kiện chịu mài mòn và nhiệt độ cao"

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp bộ: "Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo bánh răng côn xoắn trên máy CNC 5 trục"

Ngày 09/01/2021, Tại Bộ Công thương số 54- Hai Bà Trưng Hội đồng đã nghiệm thu đề tài cấp bộ: "Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo bánh răng côn xoắn trên máy CNC 5 trục" do TS. Nguyễn Văn Thiện - Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội làm chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá gồm 7 thành viên do GS.TS Nguyễn Đức Toàn - Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng.

Xem thêm

Nghiệm thu đề án NCKH cấp đơn vị: " Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng biogas và năng lượng điện"

Sáng ngày 17/12/2020, Hội đồng đánh giá tổ chức nghiệm thu đề án NCKH cấp đơn vị: " Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng biogas và năng lượng điện" do PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ làm chủ nhiệm.

Xem thêm