Thiết kế ngược - Tạo mẫu nhanh

Phòng thí nghiệm TKN TMN ( Thiết kế ngược - Tạo mẫu nhanh) được trang bị hệ thống máy quét 3D Nikon Metrology và máy in 3D Mojo thế hệ mới, đáp ứng được các yêu cầu cao về nghiên cứu, sản xuất trong lĩnh vực thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh.

Sứ mệnh của phòng thí nghiệm TKN TMN: thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và hợp tác doanh nghiệp. Giúp giảng viên, sinh viên Đại học Công Nghiệp tiếp cận, từng bước làm chủ công nghệ TKN TMN và ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất. Hợp tác doanh nghiệp, giải quyết các bài toán trong thực tế sản xuất.

Thiết kế ngược - Tạo mẫu nhanh

  • Thứ Sáu, 08:22 05/04/2019

Tags:

Các bài đã đăng