Thông báo đăng ký tham dự hội thi Olympic Cơ học năm 2020

Căn cứ kế hoạch số 263/KH-ĐHCN, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã ký ngày 17/10/2019 về việc tổ chức hội thi Olympic Cơ học cấp trường và tham dự Olympic Cơ học Toàn quốc năm 2020. Ban tổ chức Olympic Cơ học - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo về việc đăng ký tham dự hội thi Olympic Cơ học cấp trường và cấp Toàn quốc năm 2020, chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29630.pdf

Thông báo đăng ký tham dự hội thi Olympic Cơ học năm 2020

  • Thứ Năm, 13:39 31/10/2019

Tags: