Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 23 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 14:20 03/02/2023
Thông báo v/v tham dự Olympic Cơ học năm 2023

Thông báo v/v tham dự Olympic Cơ học năm 2023

Thứ Hai, 16:03 30/01/2023
Khoa Cơ khí làm việc với trường đại học Ming Chi (Đài Loan)

Khoa Cơ khí làm việc với trường đại học Ming Chi (Đài Loan)

Thứ Ba, 16:02 10/01/2023
Gần 100 sinh viên Khoa Cơ khí hệ đại học bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp

Gần 100 sinh viên Khoa Cơ khí hệ đại học bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp

Chủ Nhật, 10:06 08/01/2023
Khoa Cơ khí tư vấn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học K14

Khoa Cơ khí tư vấn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học K14

Thứ Sáu, 16:17 06/01/2023

Các bài đã đăng

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 23 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 14:20 03/02/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 16 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 12:04 23/12/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 15 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:28 16/12/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 14 (Năm học 2022-2023)

Thứ Hai, 08:13 12/12/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 13 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 14:01 02/12/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 8 (Năm học 2022-2023)

Thứ Hai, 08:04 31/10/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 7 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 15:45 21/10/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 6 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:30 14/10/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 5 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 11:31 07/10/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 4 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 16:04 30/09/2022

Video giới thiệu