Tin tiêu điểm

Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư các chi đoàn Khoa Cơ khí T12.2022

Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư các chi đoàn Khoa Cơ khí T12.2022

Thứ Hai, 13:35 05/12/2022
Ấn tượng Sơ khảo hội diễn nghệ thuật quần chúng HaUI năm 2022

Ấn tượng Sơ khảo hội diễn nghệ thuật quần chúng HaUI năm 2022

Thứ Hai, 11:00 05/12/2022
Họp ban cố vấn doanh nghiệp Khoa Cơ khí

Họp ban cố vấn doanh nghiệp Khoa Cơ khí

Thứ Hai, 10:00 05/12/2022
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 1 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 10 đợt 1 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Thứ Sáu, 14:44 02/12/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 12 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 14:40 25/11/2022

Các bài đã đăng

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 13 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 14:01 02/12/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 12 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 14:40 25/11/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 11 (Năm học 2022-2023)

Thứ Hai, 09:53 21/11/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 10 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Hai, 09:49 14/11/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 9 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:13 04/11/2022

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 51 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Bảy, 09:08 21/08/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 50 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 15:48 13/08/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 49 ( Năm học 2020-2021)

Chủ Nhật, 12:42 08/08/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 48 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 19:51 30/07/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 47 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 08:23 26/07/2021

Video giới thiệu