Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 51 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 16:11 18/08/2023
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Thứ Sáu, 14:24 18/08/2023
Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Hội thảo luận án tiến sĩ "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITAN TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu"

Thứ Hai, 07:20 14/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 50 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:34 11/08/2023
Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2023

Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2023

Thứ Hai, 09:45 07/08/2023

Các bài đã đăng

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 51 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 16:11 18/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 50 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:34 11/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 49 (Năm học 2022-2023)

Thứ Hai, 07:59 07/08/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 48 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:51 28/07/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 47 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 14:50 21/07/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 37 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 15:34 12/05/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 36 (Năm học 2022-2023)

Thứ Hai, 07:55 08/05/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 35 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 11:16 28/04/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 34 ( Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 15:30 21/04/2023

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 33 (Năm học 2022-2023)

Thứ Sáu, 13:23 14/04/2023

Video giới thiệu