Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Lịch sử thành lập và phát triển của khoa Cơ khí gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển của nhà Trường. Trải qua hơn hai thế kỷ xây dựng và trưởng thành, khoa Cơ khí đã đào tạo và cung cấp cho đất nước nhiều Cán bộ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân có trình độ chuyên môn vững, có kỹ năng tốt đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Khoa luôn phấn đấu cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

* Những phần thưởng cao quý:

- Huân chương lao động hạng ba,

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,

- Nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành…

Xem tiếp

* VIDEO GIỚI THIỆU KHOA: