Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 52 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Hai, 10:07 10/08/2020
16 Tân kỹ sư Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội nhận quyết định đi sỹ quan dự bị năm 2020

16 Tân kỹ sư Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội nhận quyết định đi sỹ quan dự bị năm 2020

Thứ Hai, 09:11 10/08/2020
Lễ Kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Khoa Cơ khí T8/2020

Lễ Kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Khoa Cơ khí T8/2020

Thứ Năm, 08:21 06/08/2020

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Thiết bị Thuận Phát

Thứ Hai, 16:05 03/08/2020

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH HTMP Việt Nam

Thứ Hai, 13:59 03/08/2020

Các bài đã đăng

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 52 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Hai, 10:07 10/08/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 51 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Hai, 08:21 03/08/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 50 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 13:17 24/07/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 49 ( Năm học 2019-2020)

Chủ Nhật, 08:50 19/07/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 48 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Hai, 07:39 13/07/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 44 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 14:00 12/06/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 43 ( năm học 2019-2020)

Thứ Hai, 07:13 08/06/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 42 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 15:13 29/05/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 41 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 13:51 22/05/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 40 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 13:07 15/05/2020

Video giới thiệu