Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 9 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 13:25 30/10/2020
Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Khoa Cơ khí T10/2020

Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Khoa Cơ khí T10/2020

Thứ Sáu, 08:38 30/10/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 8 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 07:43 26/10/2020
Hội thảo “Các giải pháp tự động hóa, đo lường của Keyence trong lĩnh vực cơ khí – cơ điện tử"

Hội thảo “Các giải pháp tự động hóa, đo lường của Keyence trong lĩnh vực cơ khí – cơ điện tử"

Thứ Sáu, 13:34 23/10/2020
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai

Thứ Sáu, 09:59 23/10/2020

Các bài đã đăng

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 9 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 13:25 30/10/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 8 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 07:43 26/10/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 7 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 14:22 19/10/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 6 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 15:17 09/10/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 5 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 15:55 02/10/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 3 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 14:44 18/09/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 2 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 14:25 14/09/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 1 ( Năm học 2020 - 2021)

Thứ Sáu, 13:37 04/09/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 55 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 10:17 28/08/2020

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 54 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 13:53 21/08/2020

Video giới thiệu