Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH HUA ZHUANG ELECTRONICS Việt Nam

Thứ Hai, 14:17 10/05/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 36 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 15:46 07/05/2021
Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Trọng Mai chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Trọng Mai chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Thứ Sáu, 15:10 07/05/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 35 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Ba, 07:32 04/05/2021
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị tẩy rửa bề mặt thép uốn định hình bằng sóng siêu âm phục vụ cho xưởng sơn tĩnh điện"

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị tẩy rửa bề mặt thép uốn định hình bằng sóng siêu âm phục vụ cho xưởng sơn tĩnh điện"

Thứ Năm, 13:20 29/04/2021

Các bài đã đăng

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 36 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 15:46 07/05/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 35 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Ba, 07:32 04/05/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 34 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 10:34 23/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 33 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 14:42 16/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 32 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 16:16 09/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 30 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 09:00 29/03/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 29 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 14:50 19/03/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 27 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 08:05 08/03/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 22 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 16:31 29/01/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 21 (Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 10:30 25/01/2021

Video giới thiệu