Tin tiêu điểm

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Trọng Mai

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Trọng Mai

Thứ Ba, 14:29 20/04/2021

Thông báo tuyển dụng của công ty CNCTech Thăng Long

Thứ Hai, 16:24 19/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 33 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 14:42 16/04/2021
Sinh viên Trần Đăng Hùng Long xuất sắc giành giải nhất cuộc thi "Thiết kế logo khoa Cơ khí"

Sinh viên Trần Đăng Hùng Long xuất sắc giành giải nhất cuộc thi "Thiết kế logo khoa Cơ khí"

Thứ Sáu, 08:06 16/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 32 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 16:16 09/04/2021

Các bài đã đăng

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 33 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 14:42 16/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 32 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 16:16 09/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 31 ( Năm học 2020 - 2021)

Thứ Hai, 11:32 05/04/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 30 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 09:00 29/03/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 29 ( Năm học 2019-2020)

Thứ Sáu, 14:50 19/03/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 21 (Năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 10:30 25/01/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 20 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 14:44 15/01/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 19 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 14:57 08/01/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 18 ( năm học 2020-2021)

Thứ Hai, 10:07 04/01/2021

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 17 ( Năm học 2020-2021)

Thứ Sáu, 13:59 25/12/2020

Video giới thiệu