Báo cáo chuyên đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ chính đến chất lượng lớp màng cứng gốc Titan tạo bằng phương pháp công nghệ PVD trên nền vật liệu y sinh"

Sáng ngày 18/03/2021, Trung tâm sau đại học - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phan Quang Độ - Ngành kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đức ngành Kỹ thuật Cơ khí

Sáng ngày 3/11/2020, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí cho nghiên cứu sinh (NCS) đầu tiên Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI - Foxconn với đề tài “Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ tối ưu khi gia công xung tia lửa điện bằng điện cực đồng” do PGS.TS Phạm Văn Bổng - ĐH Công Nghiệp Hà Nội và PGS.TS Trần Xuân Việt -ĐH Bách Khoa Hà Nội làm hướng dẫn.

Xem thêm

Đánh giá Tiểu luận tổng quan cho các Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

Sáng ngày 30/10/2020, Trung tâm Đào tạo Sau Đại học phối hợp với khoa Cơ khí tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan cho 02 nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai

Ngày 22/10/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trọng Mai với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số hình học của khuôn đến chất lượng sản phẩm khi ép chảy khuôn hợp kim nhôm", chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số 9.52.01.03, do PGS.TS. Trần Đức Quý - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và PGS.TS Phạm Văn Nghệ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm hướng dẫn; PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án.

Xem thêm

Đánh giá chuyên đề cho NCS Nguyễn Huy Kiên - Chuyên ngành kỹ thuật Cơ khí

Chiều ngày 23/09/2020, Trung tâm đào tạo sau đại học phối hợp với khoa Cơ khí tổ chức đánh giá chuyên đề cho NCS Nguyễn Huy Kiên - Chuyên ngành kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Hội thảo luận án Tiến sĩ cho NCS Hoàng Xuân Thịnh - Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

Chiều ngày 28/6/2020, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí tổ chức Hội thảo khoa học cho NCS Hoàng Xuân Thịnh - ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Cơ điện tử và ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 8 đợt 1 năm 2020

Trong hai ngày 22/06/2020 và 28/06/2020, Trung tâm ĐT Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho hai chuyên ngành Cơ điện tử và ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 8 đợt 1. Đến dự buổi bảo vệ có Hội đồng đánh giá luận văn, giảng viên hướng dẫn và 06 học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Xem thêm

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 20/01/2020, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Đức với đề tài: “Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ tối ưu khi gia công bằng tia lửa điện trên máy xung điện bằng điện cực đồng”, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số 9.52.01.03, do PGS.TS. Phạm Văn Bổng và PGS.TS. Trần Xuân Việt hướng dẫn; PGS.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án.

Xem thêm

Đánh giá đề cương luận văn cao học cho học viên K8 đợt 2 năm 2019

Thực hiện kế hoạch học tập và triển khai luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học K8 đợt 2 năm 2019, sáng ngày 15/01/2020, Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ khoa Cơ khí đã tổ chức đánh giá đề cương nghiên cứu cho 05 học viên học ngành CNKT Cơ khí.

Xem thêm