Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Viết Hồi ngành Kỹ thuật cơ khí

Sáng ngày 24/11/2021, Nghiên cứu sinh(NCS) Trần Việt Hồi - Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài: "Nghiên cứu xác định chế độ cắt tối ưu theo hàm mục tiêu năng suất cắt khi gia công bán tinh thép có độ dẻo cao (INOX) trên máy tiện CNC" do PGS.TS Phạm Văn Bổng - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và GS.TS Trần Văn Địch - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội làm hướng dẫn.

Xem thêm

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đặng Xuân Thao

Sáng ngày 06/10/2021, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Trung tậm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đặng Xuân Thao chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí với đề tài "Nghiên cứu công nghệ phun phủ bằng hợp kim nền Crom, ứng dụng để phục hồi quạt công nghiệp làm việc trong điều kiện chịu mài mòn và nhiệt độ cao"

Xem thêm

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Hoàng Xuân Thịnh

Sáng ngày 02/10/2021, NCS Hoàng Xuân Thịnh - Trưởng Bộ môn Thực hành nghề Cơ khí - Trung tâm Cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt răng và lượng mòn dao khi cắt tinh bánh răng côn cung tròn bằng đầu dao hợp kim cứng" do PGS.TS. Phạm Văn Đông (Đại học Công nghiệp Hà Nội) và PGS.TS. Trần Vệ Quốc (Cao đẳng nghề thiết bị y tế Hà Nội) làm hướng dẫn.

Xem thêm