Gần 650 sinh viên Khoa Cơ khí hệ đại học K13 bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp

Trong tuần từ 31/05/2022 đến ngày 04/06/2022, sinh viên đại học K13 khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2022.

Xem thêm

Cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019

Sáng ngày 24/04/2019, Khoa Cơ khí tổ chức cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019. Cố vấn học tập (CVHT) có vai trò quan trọng đối với hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi CVHT là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ giữa nhà trường và sinh viên, là chuyên gia tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong suốt quá trình học tại trường. Nâng cao chất lượng của cố vấn học tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Xem thêm