Lễ tốt nghiệp đại học năm 2022

Sáng ngày 26/09/2022, Lễ tốt nghiệp đại học năm 2022 của Trường Đai học Công Nghiệp Hà Nội đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Đây là lần đầu tiên bế giảng và trao bằng tốt nghiệp nhà trường tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia với hơn 5000 sinh viên tốt nghiệp tham dự cùng gia đình, người thân.

Xem thêm

Sinh viên khoa Cơ khí - HaUI bước vào đợt bảo vệ tốt nghiệp học kỳ phụ năm học 2021-2022

Trong hai ngày 07/09/2022 và 09/09/2022, sinh viên khoa Cơ khí - K13 HaUI chính thức bước vào đợt bảo vệ tốt nghiệp học kỳ phụ năm học 2021-2022. Đợt bảo vệ tốt nghiệp này gồm hai ngành Cơ khí và Cơ điện tử tham gia.

Xem thêm

Gần 650 sinh viên Khoa Cơ khí hệ đại học K13 bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp

Trong tuần từ 31/05/2022 đến ngày 04/06/2022, sinh viên đại học K13 khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2022.

Xem thêm

Cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019

Sáng ngày 24/04/2019, Khoa Cơ khí tổ chức cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019. Cố vấn học tập (CVHT) có vai trò quan trọng đối với hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi CVHT là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ giữa nhà trường và sinh viên, là chuyên gia tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong suốt quá trình học tại trường. Nâng cao chất lượng của cố vấn học tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Xem thêm