Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai

Ngày 22/10/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trọng Mai với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số hình học của khuôn đến chất lượng sản phẩm khi ép chảy khuôn hợp kim nhôm", chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số 9.52.01.03, do PGS.TS. Trần Đức Quý - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và PGS.TS Phạm Văn Nghệ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm hướng dẫn; PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án.

Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở gồm 07 thành viên do PGS.TS Phạm Văn Bổng làm chủ tịch Hội đồng.

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Nguyễn Trọng Mai

Theo nghiên cứu của NCS Nguyễn Trọng Mai các nghiên cứu về ảnh hưởng của chế độ ép gồm nhiệt độ phôi khi ép, vận tốc ép và thông số hình học khuôn đến chất lượng bề mặt sản phẩm vẫn ít được công bố. Vì vậy việc nghiên cứu ảnh hưởng thông số hình học của khuôn và thông số công nghệ quá trình ép đến chất lượng sản phẩm và áp lực ép là cần thiết giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình ép. Luận án đã trình bày nghiên cứu từ cơ sở lý thuyết, ứng dụng mô phỏng số quá trình ép chảy hợp kim nhôm khi thay đổi một số thông số hình học của khuôn đến độ chính xác hình học của sản phẩm. Mô phỏng số ảnh hưởng một số thông số hình học của cửa khuôn đến độ chính xác của sản phẩm làm cơ sở phân tích cho quá trình thiết kế khuôn trước khi đưa và chế tạo. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết để tiến hành thực nghiệm và phân tích ảnh hưởng của thông số độ dài của cửa khuôn và thông số công nghệ khi ép đến độ nhám bề mặt sản phẩm và áp lực riêng trên cơ sở đó đưa ra bộ thông số hợp lý giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng thiết bị.

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Mai trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Sản phẩm thanh nhôm định hình đang được ứng dụng khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và trong sản xuất cơ khí. Trong lĩnh vực sản xuất thanh nhôm định hình những năm gần đây đang phát triển mạnh. Các sản phẩm thanh nhôm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Xây dựng, công nghệ chế tạo....

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng MaiHội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Trọng Mai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Chủ tịch Hội đồng đã điều hành đánh giá luận án, các thành viên Hội đồng đánh giá quá trình học tập, các kết quả nghiên cứu của Nghiên cứu sinh và đưa ra một số đóng góp, phản biện để làm rõ hơn một số kết quả nghiên cứu. Hội đồng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng của NCS Nguyễn Trọng Mai, đồng thời đưa ra một số yêu cầu cần chỉnh sửa, hoàn thiện luận án để đủ điều kiện đưa ra Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường.

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng MaiĐồng nghiệp chúc mừng NCS Nguyễn Trọng Mai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Với số phiếu tán thành 7/7, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở nhất trí đề nghị trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xét và cho phép NCS Nguyễn Trọng Mai được bảo vệ LATS chuyên nghành Kỹ thuật cơ khí cấp Trường sau khi đã bổ sung và chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng.

  • Thứ Sáu, 09:59 23/10/2020

Tags: